« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 istungi päevakord

Volikogu istung toimub 30.01.2018 algusega kl 17.00 Paldiskis vallamajas (Rae 38) volikogu istungite saalis.

Päevakord

1. Politsei- ja Piirivalveameti ülevaade

Ettekandja: Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

2. Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve I lugemine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja finantsjuht Riina Karm

3. Lääne-Harju valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

4. Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine ja esindajate nimetamine

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

5. Mittetulundusühingus Harjumaa Ühisteenuste Keskus osalemine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

6. Mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ osaluse lõpetamine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

8. Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" alusel 2018. aastal antavate toetuste piirmäärade kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

9. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

10. Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

11. Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

11.1. Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

11.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

11.3. Riigihangete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

12. Lääne-Harju valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

13. Lääne-Harju valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

14. Detailplaneeringu kehtestamine (Innu maaüksus)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

15. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

16. Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku  korraldamine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

17. Isikliku kasutusõiguse seadmine

17.1. Männiku tee L1, Altküla

17.2. Keskuse tee, Harju-Risti küla

17.3. Lasteaia tee, Harju-Risti küla

17.4. Mängumuru, Harju-Risti küla

Ettekandja: vallavalitsuse liige Leemet Vaikmaa

17.5. Liini tänav, Kalda puiestee, Liiva tänav, Saare tänav, Klooga alevik

17.6. Kaldaveere tee, Laulasmaa küla

Ettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

18. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (OÜ Vasalemma Vesi)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

19. Servituudi seadmine Paldiski linnas Sadama tänav 38f ja Sadama tänav 38g

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

20. Korteriomandite Rummu alevik, Aia 2a müük

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

21. Paldiski Linnahoolduse Osaühing põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

22. Vallavanema puhkusele lubamine

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

23. Toetuse eraldamine Vasalemma jalgpalliklubile

Ettekandja: haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni esimees Aleksei Šatov

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all , kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 30.01.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.