Riik alustab uuringuid radioaktiivsete jäätmete hoidla rajamiseks

Paldiskis, endise tuumaallveelaevade õppekeskuse alal tegutseb praegu riigiettevõtte AS A.L.A.R.A. Ettevõte haldab radioaktiivsete jäätmete vahehoidlat, kus ladustatakse nii NSVL-i aegse tuumaobjekti puhastustöödel kui ka mujal Eestis tekkivaid ohtlikke jäätmeid. Paldiski tuumaobjekti tuumakütuse viis Nõukogude sõjavägi Eestist lahkudes endaga kaasa, kuid radioaktiivsed jäätmed jäeti Eestisse. 
Riik peab plaani rajada hoidla radioaktiivsete jäätmete lõppladustamiseks. Tegu on plaaniga. Kuidas see täpselt teostub, sõltub uuringutest, mis viiakse läbi aastatel 2019-2022. Varasematele uuringutele tuginedes peetakse üheks võimalikuks asukohaks Paldiskit, kus juba hoitakse konserveerituna ohtlikke jäätmeid. Neid hakati hoiustama pärast Paldiski tuumareaktorite töö lõppu (1989. a). Kuna vaheladustamise aeg on umbes 50 aastat, siis on 2040. a paiku tarvis reaktorisektsioonid nii kui nii lammutada ja tekkinud jäätmed lõplikult ladustada. 
Paldiski ajaloolise tuumaobjekti jäätmed moodustavad valdava osa kogu Eesti radioaktiivsetest jäätmetest. Radioaktiivseid jäätmeid tekib tänapäeval aastas keskmiselt 0,85 m3. 
Omavalitsus ei ole otseselt plaaniga seotud, kuid peab tähtsaks avalikkuse teavitamist tõsise ja keeruka tegevuse kõikidest etappidest ja tahkudest. Radioaktiivse jääkreostuse ohutu likvideerimine peab olema riigil väga hästi plaanitud ja korraldatud, tegemata vähimaidki järeleandmisi ohutuse valdkonnas. Lääne-Harju vallale on esmatähtis, et jäätmete käitlemisel oleks tagatud ohutus inimestele ja keskkonnale. Alles pärast väga põhjalikke tuumaobjekti lammutamise ja uue rajamise keskkonnamõjude hindamist saab otsustada lõppladustuspaiga asukoha üle.