Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub 24. juulil kell 17.00 vallamajas

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 24. juulil 2018 kell 17.00 Lääne-Harju Vallavalitsuse volikogu istungite ruumis (Paldiski, Rae 38 II korrus)
 
Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 istungi päevakord
1. Paldiski linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm
2. Volituste andmine kootöölepingu sõlmimiseks Harjumaa Omavalitsuste Liiduga
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
3. Risti Kooli põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
4. Padise Lasteaia põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
5. Asustusjaotuse muutmise algatamine (Merenuka)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
6. Otsuse osaline kehtetuks tunnistamine (sundvaldus)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
7. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister:https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all
Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 29.05.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.
·         24.07.18 volikogu eelnõud on registreeritud 1-4/113.-1-4/118