AS Lahevesi annab teada katkestusest veevarustuses Keila-Joa alevikus teisipäeval, 26.veebruaril ajavahemikul 10.00-15.00. Veekatkestus on seotud veetorustiku läbipesuga.  Vabandame...

Veekatkestus Keila-Joal 26. veebruaril

AS Lahevesi annab teada katkestusest veevarustuses Keila-Joa alevikus teisipäeval, 26.veebruaril ajavahemikul 10.00-15.00. Veekatkestus on seotud veetorustiku läbipesuga.  Vabandame...

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab konkursi „Aasta bussijuht", mille eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Korraldaja ootab esitama...

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tunnustab parimaid bussijuhte

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab konkursi „Aasta bussijuht", mille eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Korraldaja ootab esitama...

Rahvakultuuri Keskus annab teada, et avatud on rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete taotlusvoorud folkloorifestivalide, kultuuriruumide ja regionaalse kultuuritegevuse toetuseks. Toetusmeetmete...

Rahvakultuuri toetusmeetmed

Rahvakultuuri Keskus annab teada, et avatud on rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete taotlusvoorud folkloorifestivalide, kultuuriruumide ja regionaalse kultuuritegevuse toetuseks. Toetusmeetmete...

Lääne-Harju Koostöökogu ootab ettevõtjaid, vabaühendusi, omavalitsuse esindajaid ja teisi Lääne-Harjumaa arengust huvitatuid 6. märtsil kl 15:30-19:00 kogukondade koostööõhtule Keila-Joa lossis....

Lääne-Harju Koostöökogu kutsub kogukondade koostööõhtule

Lääne-Harju Koostöökogu ootab ettevõtjaid, vabaühendusi, omavalitsuse esindajaid ja teisi Lääne-Harjumaa arengust huvitatuid 6. märtsil kl 15:30-19:00 kogukondade koostööõhtule Keila-Joa lossis....

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas. KIKi nõukogu esimehe ja...

Keskkonnainvesteeringute Keskus avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas. KIKi nõukogu esimehe ja...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 19. veebruarini saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja info

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 19. veebruarini saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   ...

Alates 2016. aasta jaanuarikuust on pakutud Harjumaa piirkonnas tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17 (k. a.) eluaastat. Pikaajaline lapsehoiuteenus koolivaheaegadel on...

Puudega laste hoid koolivaheajal

Alates 2016. aasta jaanuarikuust on pakutud Harjumaa piirkonnas tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17 (k. a.) eluaastat. Pikaajaline lapsehoiuteenus koolivaheaegadel on...

Risti Kool ootab kandideerima sotsiaalpedagoogi ja HEV-koordinaatori ametikohale   Risti Kool kuulutab välja konkursi sotsiaalpedagoogi / HEV-koordinaatori ametikohale (koormus 1,0)...

Risti Kool ootab kandideerima sotsiaalpedagoogi ja HEV-koordinaatori ametikohale

Risti Kool ootab kandideerima sotsiaalpedagoogi ja HEV-koordinaatori ametikohale   Risti Kool kuulutab välja konkursi sotsiaalpedagoogi / HEV-koordinaatori ametikohale (koormus 1,0)...

Tööülesanded Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine Keskkonnaalase järelevalve teostamine Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine ...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib keskkonnaspetsialisti (ajutiselt eemal viibiva ametniku asendaja)

Tööülesanded Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine Keskkonnaalase järelevalve teostamine Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine ...

Harju Maakohus teavitab Harju Maakohtusse 04.05.2015 valitud rahvakohtunike volituste tähtaja lõppemisest 04.05.2019. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 26 kohaselt kuulub...

Harju Maakohus ootab kandideerima rahvakohtunikuks

Harju Maakohus teavitab Harju Maakohtusse 04.05.2015 valitud rahvakohtunike volituste tähtaja lõppemisest 04.05.2019. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 26 kohaselt kuulub...

Lääne-Harju vallavalitsus korraldas vallavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Lääne-Harju vallavolikogu 28.08.2018 otsusega nr 109 vastu võetud „Paldiski linnas Kadakaranna...

Informatsioon Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu avalikustamise tulemuste kohta

Lääne-Harju vallavalitsus korraldas vallavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Lääne-Harju vallavolikogu 28.08.2018 otsusega nr 109 vastu võetud „Paldiski linnas Kadakaranna...

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vastu võetud „Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala...

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise kohta

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vastu võetud „Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala...

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub teisipäeval, 5. veebruaril 2019 kell 17.00 Paldiskis vallamajas 1. Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve, eelnõu nr 1-4/193 ...

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub 5. veebruaril kell 17.00 Paldiskis vallamajas

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub teisipäeval, 5. veebruaril 2019 kell 17.00 Paldiskis vallamajas 1. Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve, eelnõu nr 1-4/193 ...

Keila linnavalitsus koostöös Lääne-Harju vallavalitsusega kutsub huvilisi osalema rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukava tutvustusel ja arutelul 25. VEEBRUARIL KELL 17.00 Keila...

Rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukava tutvustus Keilas 25. veebruaril

Keila linnavalitsus koostöös Lääne-Harju vallavalitsusega kutsub huvilisi osalema rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukava tutvustusel ja arutelul 25. VEEBRUARIL KELL 17.00 Keila...

Lääne-Harju vallavalitsuses (Paldiski linn, Rae 38, II korruse koosolekute ruumis) toimub 4. märtsil kell 16.00 Alliklepa külas Perbi-Nurma ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala...

Perbi-Nurma ja Perbi-Heinamaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja tutvustamine

Lääne-Harju vallavalitsuses (Paldiski linn, Rae 38, II korruse koosolekute ruumis) toimub 4. märtsil kell 16.00 Alliklepa külas Perbi-Nurma ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala...

Teavitame maaomanikke möödunud aasta lõpus läbi viidud katastriüksuste andmete korrastamisest, millega Maa-amet viis maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest...

Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid

Teavitame maaomanikke möödunud aasta lõpus läbi viidud katastriüksuste andmete korrastamisest, millega Maa-amet viis maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest...

Kaitseväe Klooga harjutusväljal viiakse ajavahemikul 1. veebruar kuni 8. veebruar läbi kaitseväelaste laske- ja taktikaharjutusi, mille graafiku leiab siit . Laskeharjutusel kasutatakse...

Kaitseväe väljaõpe Klooga harjutusväljal

Kaitseväe Klooga harjutusväljal viiakse ajavahemikul 1. veebruar kuni 8. veebruar läbi kaitseväelaste laske- ja taktikaharjutusi, mille graafiku leiab siit . Laskeharjutusel kasutatakse...

SW Energia OÜ ja AS Lahevesi teatavad, et alates 1. veebruarist 2019 on Padise kaugküttepiirkonna soojatootja SW Energia OÜ. Soojusenergia müük jätkub Konkurentsiameti poolt kehtestatud...

Teade soojusenergia müügist Padise kaugküttepiirkonnas

SW Energia OÜ ja AS Lahevesi teatavad, et alates 1. veebruarist 2019 on Padise kaugküttepiirkonna soojatootja SW Energia OÜ. Soojusenergia müük jätkub Konkurentsiameti poolt kehtestatud...

Kloogaranna küla Joa tee 43 (katastritunnus 29501:007:0665) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  08.02.- 10.03.2019 Laulasmaa kooli raamatukogus asukohaga...

Kloogaranna küla Joa tee 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 08.02.- 10.03.2019

Kloogaranna küla Joa tee 43 (katastritunnus 29501:007:0665) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  08.02.- 10.03.2019 Laulasmaa kooli raamatukogus asukohaga...

31. jaanuaril kell 18.00 toimub korteriühistute teabepäev Paldiskis Rae tn 38 (Pakri Plaza) 3. korrusel. Oodatud on korteriühistute esindajad üle valla. Teemad: korterelamute...

Korteriühistute teabepäev Paldiskis

31. jaanuaril kell 18.00 toimub korteriühistute teabepäev Paldiskis Rae tn 38 (Pakri Plaza) 3. korrusel. Oodatud on korteriühistute esindajad üle valla. Teemad: korterelamute...