Lääne-Harju volikogu koguneb 26. juunil kl 17 Kallaste talus Padisel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 12.istung toimub teisipäeval, 26. juunil 2018 kell 17.00 Padisel Kallaste talus (https://kallastetalu.ee/kontaktandmed-asukoht/).

PÄEVAKORD:

1. Vallavalitsuse liikmete volituste lõppemine ja neile hüvitise maksmine, eelnõu 1-4/111

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine, abivallavanemate ametisse nimetamine ja neile töötasu määramine, eelnõu 1-4/112

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

3. 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete kinnitamine, eelnõu 1-4/96

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm

Revisjonikomisjoni arvamus: ettekandja komisjoni esimees Kadri Kurm

4. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu 1-4/97

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Riikliku järelvalve ülesannete delegeerimine, eelnõu 1-4/98

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

6. Padise Vallavolikogu otsuste muutmine, eelnõu 1-4/99

Ettekandja: vallavalitsuse liige Leemet Vaikmaa

7. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

7.1 Loa andmine riigihangete läbiviimiseks (Karjaküla Sotsiaalkeskus), eelnõu 1-4/100

Ettekandja: arendusspetsialist Asso Nettan

7.2 Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (Soojusenergia Padise piirkonnas), eelnõu 1-4/101

Ettekandja: vallavalitsuse liige Leemet Vaikmaa

7.3 Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (Transporditeenus õpilasliinidel), eelnõu 1-4/102

Ettekandja: vallavalitsuse liige Leemet Vaikmaa

8. Nõusoleku andmine ametiautode kasutusrendiga soetamiseks, eelnõu 1-4/103

Ettekandja: ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna juhataja Erki Ruben

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lilleaia tn, Paldiski), eelnõu 1-4/104

Ettekandja: Ettekandja: ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna juhataja Erki Ruben

10. Vara omandamine (E.Vilde tn korter, Karjaküla), eelnõu 1-4/105

Ettekandja: Ettekandja: ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna juhataja Erki Ruben

11. Ehitise peremehetuse väljaselgitamine (elektrivõrk Laulasmaal), eelnõu 1-4/106

Ettekandja: Ettekandja: ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna juhataja Erki Ruben

12. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Kummeli kinnistu), eelnõu 1-4/107

Ettekandja: ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna juhataja Erki Ruben

13. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ Paldiskis), eelnõu 1-4/108

Ettekandja: ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna juhataja Erki Ruben

14. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ Kurkses), eelnõu 1-4/109

Ettekandja: vallavalitsuse liige Leemet Vaikmaa

15. Ilmse ebatäpsuse parandamine, eelnõu 1-4/110

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

16. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 26.06.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.