Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.06.2018 -24.06.2018

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse (86801:001:0834) ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek  toimub 11.06.2018 -24.06.2018 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohas Rae 38, Paldiski linn ja Rummu Külaraamatukogus  asukohaga Aia 9 Rummu alevik.