RMK teavitab uuendusraietest Klooga, Kloogaranna ja Kersalu ümbruses

Käesoleva aasta augustis ja septembris kavandab RMK lageraieid Kersalu külas Aida suvilakooperatiivi ja Soodajärve vahelisel alal ning Klooga aleviku ja Kloogaranna küla vahelisel alal.
Kuna ala on elanike ja puhkajate poolt aktiivses kasutuses, soovib RMK tutvustada raiete asukohta ja läbiviimise protsessi avalikult kohapeal. Plaane tutvustatakse 5. juunil algusega kell 10 Käbimetsa tee lõpus Otu oja ääres oleval lagendikul. Käbimetsa tee on metsatee, mis algab Rannamõisa-Kloogaranna mnt ja Paldiski mnt ristilt ning kulgeb otse läbi metsa Klooga alevikuni.