Padise Kestvusratsutamise Festival 2018

MTÜ Estonia Equestrian Club korraldab koostöös Eesti Ratsaspordi Liiduga ning Rahvusvahelise Ratsaspordi Liiduga rahvusvahelised kestvusratsutamise võistlused ning Eesti juunioride meistrivõistlused. 
Võistluste start ja finiš on Padise Equestrian Keskuse territooriumil. Marsruudid pikkusega 20-40 km kulgevad mööda või läbivad nii eraomanike, riigi kui ka valla maid. Marsruudid on koostatud nii, et võimalikult vähe koormata eraomanikke või kohalikke elanikke. Ei kasutata supelranna piirkonda ega tiheda liiklusega teid. Marsruutidega saab tutvuda siin.
ALGUSE JA LÕPU KUUPÄEVAD JA KELLAAJAD
Padise EST 23/05/2018 - 24/05/2018, kell 06.00-22.00.
Padise EST 30/05/2018 - 31/05/2018, kell 06.00-22.00.
Padise EST 27/06/2018 - 30/06/2018, kell 06.00-22.00.
Padise EST 06/07/2018 - 07/07/2018, kell 06.00-22.00.
Padise EST 11/07/2018 - 12/07/2018, kell 06.00-22.00.
Padise EST 10/08/2018 - 11/08/2018, kell 06.00-22.00.
Korraldaja prognoosib võistlejate arvuks 20-50 võistluspaari. Neile lisanduvad võimalikud külalised, kokku ca 50-100 inimest.
Võistlused on avalikud ning kõigile külalistele tasuta.