« Tagasi

Veel on võimalus kandideerida Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktori ametikohale

Lääne-Harju Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse korraldada alates 01.01.2019 ümber Lääne-Harju vallas rahvaraamatukogude töö, mille käigus liidetakse kaheksa seni eraldiseisvat rahvaraamatukogu ühtse juhtimise alla ja selle tulemusena tekib Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis ja kõikidest senistest piirkondlikest rahvaraamatukogudest saavad haruraamatukogud. Valla raamatukogude ühtse juhtimisega on võimalik optimeerida ja parandada valla  raamatukogude  ressursside  jaotust,  teavikutega  varustamist, mitmekesistada  osutatavaid teenuseid ja tõsta  teeninduse  kvaliteeti.

 

Uue raamatukogu direktori tööülesanded:

 • Ühinenud raamatukogude töö koordineerimine ja arendamine;
 • Lääne-Harju valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukogundusliku teenindamise tagamise korraldamine;
 • raamatukogu juhtimisalase ja töökorraldusliku dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarve koostamisel osalemine ja selle täitmise kontrollimine;
 • arengukava koostamisel osalemine, elluviimine ja analüüs;
 • asutuse tegevuskava koostamine;
 • koostöö tegemine Lääne-Harju valla laste-ja õppeasutuste ning muude haridus-ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga, sh ürituste ja projektide korraldamine.
 • raamatukogu tegevusteks projektitoetuste taotlemine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus;
 • pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • kohanemis- ja algatusvõime

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • asutuse juhtimise kogemus;
 • projektide kirjutamise kogemus

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: 01.01.2019

Kandideerimistähtaeg: 14.detsember 2018

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kontaktisik: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, 679 0603