« Tagasi

Teade Lääne-Harju valla arengukava eelnõu avalikustamisest 24.09 – 07.10.2018

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 eelnõu avalikustamisest valla veebilehel ja vallakantseleis (Rae 38, Paldiski) ajavahemikul 24.09 – 07.10.2018. 
Käesolevaga kutsume üles avalikustamise ajal uut arengukava läbi töötama ning kui on kohti, kus tunnete vajadust pakkuda välja muudatusi, siis seda ka tegema, saates oma ettepanekud e-posti aadressile info@laaneharju.ee või kirjalikult Rae 38, Paldiski, 76806 Harjumaa
Muudatusettepanekud palume esitada kujul:
- muudatusettepaneku esitaja;
- muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;
- hetkel kehtiv tekst;
- välja pakutav muudetud tekst.
Kõik esitatud muudatusettepanekud kaalutakse läbi ning asjakohased muudatused viiakse sisse lõppdokumenti. Lõppdokument on planeeritud vastu võtta oktoobris toimuval volikogu istungil.