« Tagasi

Lääne-Harju valla volikogu I koosseisu 15. istung toimub 25.09.2018 algusega kl 16.00 Padise Rahvamaja II korrusel suures koosolekute ruumis

Lääne-Harju valla volikogu I koosseisu 15. istung toimub 25.09.2018 algusega kl 16.00 Padise Rahvamaja II korrusel suures koosolekute ruumis (endine vallamaja volikogu istungite saal).

PÄEVAKORD:

1. Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 I lugemine, eelnõu 1-4/138

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2. Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine,

eelnõu 1-4/142

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine, eelnõu 1-4/143

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool

4. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu 1-4/144

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Volikogu liikmete nimetamine vallavalitsuse komisjoni liikmeks, eelnõu 1-4/145

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

6. Paldiski Lasteaed Naerulind põhimäärus, eelnõu 1-4/146

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

7. Koolilõuna toetuse, hommikusöögi ja õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord,

eelnõu 1-4/147

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

8. Padise piirkonna kohalike teede nimekirja kinnitamine, eelnõu 1-4/148

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben                                                           

9. Rummu alevikus Kooli tn 5 kinnistul asuva hoone lammutamine, eelnõu 1-4/149

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Detailplaneeringu kehtestamine (Väljaotsa ja Settebasseini) , eelnõu 1-4/150

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (Liivaranna), eelnõu 1-4/151

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Laulasmaa kaabelliin) , eelnõu 1-4/152

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Loa andmine lepingu sõlmimiseks (Padise kloostri projekt), eelnõu 1-4/153

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

14. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine, eelnõu 1-4/154

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsuse nr 21 „Korteriomandite Aia 2a müük" osaline kehtetuks tunnistamine, eelnõu 1-4/155

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

16. Eesti Linnade ja Valdade Liidus Lääne-Harju valla esindaja Jaanus Saadi asendaja tagasikutsumine ja uue asendaja nimetamine, eelnõu 1-4/140

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

17. Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Lääne-Harju valla esindaja Jaanus Saadi asendaja tagasikutsumine ja uue asendaja nimetamine, eelnõu 1-4/139

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

18. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister:https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse  Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 25.09.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.

·28.08.18 volikogu eelnõud on registreeritud 1-4/138-1-4/155