Tööülesanded Ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine; Kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine; Ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine; ...

Lääne-Harju vald pakub tööd ehitusspetsialistile

Tööülesanded Ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine; Kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine; Ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine; ...

Tööülesanded: ·         Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; ...

Lääne-Harju vald pakub tööd lastekaitsespetsialistidele (2 ametikohta Paldiski ja Padise piirkonda)

Tööülesanded: ·         Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; ...

Tööülesanded Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise koordineerimine; Planeerimisega seotud info haldamine; Detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu...

Lääne-Harju vald pakub tööd planeeringute spetsialistile

Tööülesanded Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise koordineerimine; Planeerimisega seotud info haldamine; Detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu...

Tööülesanded noortekeskuse igapäevatöö juhtimine; asutuse tegevusplaani koostamine; koostöö tegemine teiste valla laste- ja noorte organisatsioonidega; noortele...

Lääne-Harju vald pakub tööd Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse juhatajale

Tööülesanded noortekeskuse igapäevatöö juhtimine; asutuse tegevusplaani koostamine; koostöö tegemine teiste valla laste- ja noorte organisatsioonidega; noortele...

Otsime vastloodud vallavalitsuse arendusosakonda hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega meeskonnatöötajat vallavalitsuse suhtluse korraldamiseks avalikkusega.   Tööülesanded...

Lääne-Harju vald pakub tööd avalike suhete spetsialistile

Otsime vastloodud vallavalitsuse arendusosakonda hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega meeskonnatöötajat vallavalitsuse suhtluse korraldamiseks avalikkusega.   Tööülesanded...

Lääne-Harju vald ilmus Eesti halduskaardile pärast 2017. a kohalikke valimisi Keila, Padise ja Vasalemma valla ning Paldiski linna ühendamisel. Valla pindala on 644 km². Siin on kodukoht...

Tere tulemast Lääne-Harju valla kodulehele!

Lääne-Harju vald ilmus Eesti halduskaardile pärast 2017. a kohalikke valimisi Keila, Padise ja Vasalemma valla ning Paldiski linna ühendamisel. Valla pindala on 644 km². Siin on kodukoht...