Teehooldus

 

Sõidu- ja kõnniteede hooldusega tegeleb AS Lahevesi.

Kontaktisik Mart Arrak 50 48 737

mart@lahevesi.ee

 

 

Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet

Info tel 1510, e-post: info@mnt.ee