Raieloa taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, kuivanud puud, alla 8cm rinnasdiameetriga puud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus: Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Looduskaitseseadus

Vasalemma valla tiheasustuspiirkondades raieloa väljastamise tingimused ja kord

Puude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord Paldiski linnas

Vastutaja:

Keskkonna peaspetsialist Teele Kaljurand, teele.kaljurand@laaneharju.ee, tel. 59199774

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Harju valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Allkirjastatud avaldus, skeem puudega asukohaga

Viide:

Raieloa taotlus