Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Puurkaevu kavandamine algab puurkaevu asukoha kooskõlastamisest. Vastav taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 10 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Ehitusseadustik

Vastutaja:

Keskkonna peaspetsialist Teele Kaljurand, teele.kaljurand@laaneharju.ee, tel. 59199774

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Harju valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada allkirjastatud avaldus

Viide:

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus