Projektid

EU51452 projekti "Keila - Lehola kergliiklustee rajamine"

 

Projektiga „Keila - Lehola kergliiklustee rajamine", rajatakse riigimaantee nr 17 Keila-Haapsalu tee äärde Lehola küla ja Keila linna ühendav kergliiklustee.  

Projekti eesmärgiks on Keila-Lehola piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele piirkonnas läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Projekti tulemusena rajatakse Keila-Lehola kergliiklustee pikkusega 4075 meetrit.

Projekti „Keila - Lehola kergliiklustee rajamine" rahastatakse Euroopa liidu struktuuritoetusega, meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammist „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine" Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme rakendajad on Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Projekti kogumaksumus on 699 755,60 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 104 963,34 eurot ja toetus on maksimaalselt 594 792,26 eurot.

 

 

Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine

 

Sügisel avati Lääne- Harju Koostöökogu  Leader meeteme 2.2 rahastusel välised jõuväljakud  Karjakülas ja Leholas. Projekti  "Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine" taotles Keila vallavalitsus. Jõuväljakud on avalikus kasutuses. Tulge julgelt proovima!

 

Jõuväljak Karjakülas

 

Jõuväljak Leholas