Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. novembril 2018. a vastu mittetulundustegevuse toetamise korra määruse. Korra järgi saavad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused taotleda toetust mittetulunduslikule hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise või muu valdkonna tegevusele, mis on suunatud kohaliku elu ja valla arengule ning elanike heaolule.
Taotlusi esitatakse vallavalitsusele kaks korda aastas: 1. novembriks ja 1. maiks. Kogu toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus 40%. Esimene taotlemise tähtaeg on erandkorras 2. jaanuar 2019. a.
Mittetulundustegevuse toetuste taotlemise, määramise ja väljamaksmise ning kasutamise nõuetega saab tutvuda siin. Taotluse vormi saab alla laadida rtf-failina või pdf-failina. Toetuse kasutamise aruandevormi saab alla laadida rtf-failina või pdf-failina.
Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise korra määrus hakkab kehtima alates 10. detsembrist 2019. a.