Paldiski piirkonnas teostab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells AS

Vasalemma piirkonnas teostab korralatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused

Endise Keila valla haldusterritooriumil osutab jäätmeveo teenust Radix Hoolduse OÜ. Alates 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2021 osutab korraldatud jäätmeveo teenust AS Eesti Keskkonnateenused. Praeguse teenusepakkuja hinnakiri segaolmejäätmete ühekordse käitlemise teenustasudele alates 01.08.2018:

mahuti suurus m³ käitlemise hind käibemaksuta (EUR) käitlemise hind käibemaksuga (EUR) 
0,08 0,77 0,92
jäätmekott 0,10 0,86 1,03
0,14 1,34 1,61
0,24 2,30 2,76
0,37 3,46 4,15
0,66 5,75 6,90
0,80 7,67 9,20
1,10 10,55 12,66
1,50 14,39 17,27
2,50 23,51 28,21
4,50 43,14 51,77
6,00 57,54 69,05

 

Endise Padise valla piirkonnas jätkab jäätmeveo teenuse osutamist OÜ Ekovir. Teenusepakkuja hinnakiri segaolmejäätmete ühekordse käitlemise teenustasudele alates 01.09.2018:

mahuti suurus m³ tühjendamise hind KM-ta (EUR) tühjendamise hind KM-ga (EUR) graafikuvälise tühjenduse hind KM-ga (EUR) konteineri rent EUR/kuu
jäätmekott 0,04-0,15 1,30 1,56 2,03  
0,14 2,99 3,59 4,67 1,62
0,24 3,50 4,20 5,46 1,98
0,37 4,05 4,86 6,32 2,18
0,60 5,31 6,37 8,28 4,50
0,80 7,08 8,50 11,05 4,50
1,10 9,74 11,69 15,20 5,70
2,50 20,16 24,19 31,45 15,00
4,50 31,28 37,54 48,00 18,00
 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete kogumiskohtade kohta leiab infot siit

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise jäätmeõiend

Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi leheküljel