AS-i TREV-2 Grupp välisõhu saasteloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (äriregistrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916 Harju maakond) 09.05.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Lemmaru külas Kalgi (katastritunnus 86801:001:0025) kinnistul paigaldatavale asfaltbetoonitehasele. Tööperiood on planeeritud alates 1. aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kell 7.00-21.00.
 
 

Keskkonnakompleksloa andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiskisse kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts Alexela Terminal (registrikood 10392389, aadress: Rae põik 6, Paldiski) keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiski linna Rae tn 1d aadressile kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele.

 

1. Eelhinnangu eelnõu

2. Keskkonnakompleksloa väljastamise, vee-erikasutusloa nr L.VV/328505, jäätmeloa nr L.JÄ/330156 ning välisõhu saasteloa nr L.VV/321159 kehtetuks tunnistamise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu

3. Keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 eelnõu