Keskkond

 

Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlasega on võimalik tutvuda aadressil http://www.envir.ee/et/radoon 

 

Veterinaar- ja toiduamet teavitab, et 2018. aastal on registreeritud Euroopas kõrge patogeensusega lindude grippi kodulindudel Rootsis, Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Metslindudel Taanis, Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Soomes, Slovakkias, Suurbritannias ja Iirimaal.
Erinevalt eelmisest aastast ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid.
Veterinaar- ja Toiduameti koostanud infokirja lindude gripi leviku ja selle tõkestamise kohta.

Keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiski linna Rae tn 1d aadressile kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts Alexela Terminal (registrikood 10392389, aadress: Rae põik 6, Paldiski) keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiski linna Rae tn 1d aadressile kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele.

 

1. Eelhinnangu eelnõu

2. Keskkonnakompleksloa väljastamise, vee-erikasutusloa nr L.VV/328505, jäätmeloa nr L.JÄ/330156 ning välisõhu saasteloa nr L.VV/321159 kehtetuks tunnistamise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu

3. Keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 eelnõu