Kalmistud

 

MATMISTE KORRALDAMINE HARJU-MADISE, HARJU-RISTI JA VILIVALLA KALMISTUTEL

Lääne-Harju Vallavalitsus Harju-Madise, Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute haldajana on kohustatud koguma teavet konkreetsele kalmistule maetud isikute kohta. Andmed kantakse matmiste registreerimise raamatusse.

Harju-Madise kalmistu heakorra ja hauaplatsidega tegeleb ning teeb kandeid Harju-Madise kalmistu matmiste registreerimise raamatusse kalmistuvaht Veera Berol (6716006, 5341 9809)

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute heakorra ja hauaplatsidega tegeleb Allan Männi (5650 4489).

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute matmiste registreerimise raamatutesse teeb kandeid Reet Pikkpõld (608 7810, 5342 7167, reet.pikkpold@laaneharju.ee).

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute matmiste raamatud asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse Padise teeninduspunktis volikogu sekretäri Reet Pikkpõld kabinetis.

NB! Surnu maetakse surmatõendi alusel, surnult sündinu vaid arstliku surmateatise alusel. Urni matmisel tuleb esitada lisaks surmatõendile ka tuhastamist tõendav dokument. Nimetatud dokumentide alusel tehakse enne matmist kanne matmiste raamatusse.

On esinenud juhtumeid, kus omaksed on urni perekonna matmispaigale matnud, kuid ei ole sellest teavitanud matmiste registreerimise raamatute pidajaid.