Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub neljapäeval, 27. detsembril 2018 kell 16.30 Paldiskis Rae 38 (vallamaja II korrus)

PÄEVAKORD:

1. Lääne-Harju valla 2018. aasta 2. lisaeelarve, eelnõu nr 1-4/192

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm

2. Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve (I lugemine), eelnõu nr 1-4/193

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm

3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine (Pallase), eelnõu nr 1-4/216

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine, eelnõu nr 1-4/194

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas  (II lugemine ja kinnitamine), eelnõu nr 1-4/174

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja asetäita Anneli Sert

6. Sotsiaaltoetuste piirmäärad, eelnõu nr 1-4/195

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja asetäita Anneli Sert

7. Lääne-Harju Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri, eelnõu nr 1-4/196

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

8. Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused, eelnõu nr 1-4/197

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

9. Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelses lasteasutuses, eelnõu nr 1-4/198

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

10. Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes,

eelnõu nr 1-4/199

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

11. Lääne-Harju valla heakorraeeskiri (II lugemine ja kinnitamine), eelnõu nr 1-4/177

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

12. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (II lugemine ja kinnitamine), eelnõu nr 1-4/175

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

13. Keila Vallavolikogu 28.08.2015 otsuse nr 195/0815 „Haridusasutuste pedagoogide lisatasu maksmise vastutusala ja korra muutmine" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 1-4/200

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

14. Ehitiste peremehetuse väljaselgitamine (Änglema küla, Lauri-Vanatoa), eelnõu nr 1-4/201

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Padise katlamaja AS-le Lahevesi), eelnõu nr 1-4/202

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

16. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Padise Grupp OÜ Audevälja Kruusa kinnistu),

eelnõu nr 1-4/203

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

17. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Karu tee, Kotka tee, Kõltsu allee), eelnõu nr 1-4/204

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

18. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Kloogaranna küla, Joa tee 43), eelnõu nr 1-4/205

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

19. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

19.1 Käesalu küla, Pargi kinnistu, eelnõu nr 1-4/206

19.2 Kloogaranna küla Liiva tee 12, eelnõu nr 1-4/207

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

20. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Kummeli maaüksus), eelnõu 1-4/218

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

21. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

21.1 Paldiski, Mooni tänav lõik 1, eelnõu nr 1-4/208

21.2 Paldiski, Sadama tänav 24, Sadama tänav lõik 5, Sadama tänav lõik 4, Rae tänav, Rae tänav lõik 1, Muuli tänav, eelnõu nr 1-4/209

21.3 Keelva küla Õunapuu tee, eelnõu nr 1-4/210

21.4 Vasalemma alevik Pärna tänav, eelnõu nr 1-4/211

21.5 Audevälja küla Ohega tee, eelnõu nr 1-4/212

21.6 Laulasmaa küla Kaldaveere tee, eelnõu nr 1-4/213

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

22. Isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks

22.1 Laulasmaa küla Kellasalu küla, eelnõu nr 1-4/214

22.2 Lohusalu küla Ringmängu maaüksus, eelnõu nr 1-4/215

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

23. Kinnistu Sireli 2 otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 1-4/217

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

24. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja seejärel klikkida nupul „Otsi" ning seejärel avanevadki 27.12.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid.