Jäätmemajandus

 

Lääne-Harju valla haldusterritooriumil reguleerib jäätmehoolduse korraldust, korraldatud jäätmevedu, ehitus- ja lammutusprahi ning tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korda Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri.

 

Korraldatud jäätmeveo teostajad:

Paldiski piirkonnas Ragn-Sells AS

Vasalemma piirkonnas Eesti Keskkonnateenused

Endise Keila valla piirkonnas jätkab jäätmeveo teenuse osutamist Radix Hoolduse OÜ. Teenusepakkuja hinnakiri segaolmejäätmete ühekordse käitlemise teenustasudele alates 01.08.2018:

mahuti suurus (m³) käitlemise hind käibemaksuta (EUR) käitlemise hind käibemaksuga (EUR)
0,08 0,77 0,92
jäätmekott 0,10 0,86 1,03
0,14 1,34 1,61
0,24 2,30 2,76
0,37 3,46 4,15
0,66 5,75 6,90
0,80 7,67 9,20
1,10 10,55 12,66
1,50 14,39 17,27
2,50 23,51 28,21
4,50 43,14 51,77
6,00 57,54 69,05

 

Endise Padise valla piirkonnas jätkab jäätmeveo teenuse osutamist OÜ Ekovir. Teenusepakkuja hinnakiri segaolmejäätmete ühekordse käitlemise teenustasudele alates 01.09.2018:
 
mahuti suurus (m³) tühjendamise hind KM-ta (EUR) tühjendamise hind KM-ga (EUR) graafikuvälise tühjenduse hind KM-ga (EUR) konteineri rent EUR/kuu
Jäätmekott kuni 0,04 - 0,15 1,30 1,56 2,03  
0,14 m³  2,99 3,59 4,67 1,62
0,24 m³  3,50 4,20 5,46 1,98
0,37 m³  4,05 4,86 6,32 2,18
0,6 m³  5,31 6,37 8,28 4,50
0,8 m³  7,08 8,50 11,05 4,50
1,1 m³  9,74 11,69 15,20 5,70
2,5 m³  20,16 24,19 31,45 15,00
4,5 m³  31,28 37,54 48,00 18,00

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab vastavalt hinnakirjale ära anda järgmistes kohtades:

Karjaküla Jäätmejaam 

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 

ATI Grupp OÜ (ehitusjäätmed) 

 

Ohtlikke jäätmeid, elektroonikajäätmeid ja vanarehve võetakse valla elanikelt vastu TASUTA järgmistes kohtades:

Karjaküla Jäätmejaamas, avatud T, N, L 10.00-18.00;

Paldiskis Peetri tn 4 kinnistul asuvas ohtlike jäätmete konteineris; avatud L 12.00-15.00; väljaspool vastuvõtuaega on võimalik konteinerisse jäätmeid paigutada, helistades tööpäevadel telefonil 639 1400 (Paldiski Linnahoolduse OÜ);

Vasalemmas Ranna tee 8 (vallamaja garaaž); avatud T 15.00-18.00 ja iga kuu esimesel laupäeval kell 9.00-12.00, välja arvatud riiklikel pühadel.

Ära saab anda sõiduauto rehve (4 tk korraga), akusid, õlifiltreid, värvi-,laki-, liimi- ja lahustijäätmeid, luminesentslampe, elektroonikaromusid (külmkappe, raadioid, arvuteid-monitore jms), vanu ravimeid, patareisid, kemikaalijäätmeid.

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise jäätmeõiend

 

Pakendikonteinerite asukohad on leitavad:

MTÜ Eesti Pakendiringlus

ETO 

TVO 

 

Suurjäätmete veo tellimine Paldiski linnas 

 

Kodus tekkinud jäätmete sorteerimisjuhend

 

Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi leheküljel

 

Hetkel on kehtivad: