SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

HEAK nõustab TASUTA ja tegutseb järgnevates valdkondades:

·        Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine

·        Arendusprojektid ja äriplaanid

·        Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta

·        Noorte ettevõtlikkuse edendamine

·        Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel

·        Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina

·        Osalus ümarlaudades

·        Koolituste ja infopäevade korraldamine

HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

 

Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee