9. aprillist kuni 11. juunini oli avatud 2018. a hajaasustuse programmi taotlusvoor. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Taotlejateks on füüsilised isikud.
 
Hajaasustuse programmi 2018. aasta tingimuslikult toetatud taotlused
 
1. Katrin Rehepapp ja kaastaotlejad Maria Rohtaas ja Kristi Kalamets, projekt „Ridaelamu kinnistule Pae külas biopuhasti rajamine". Toetus 12 345,42 eurot.
2. Alla Hiie, projekt „Tammiotsa kinnistule Maeru külas puurkaevu rajamine". Toetus 3040 eurot.
3. Viia Viru, projekt „Tamse kinnistule Vihterpalu külas puurkaevu rajamine". Toetus 2988 eurot.
4. Annika Aver, projekt „Pälli kinnistule Padise külas biopuhasti rajamine". Toetus 3859,20 eurot.
5. Hillar Hanni, projekt „Kuusiku kinnistule Lehola külas biopuhasti rajamine". Toetus 5671,15 eurot.
6. Sirje Viisitamm, projekt „Lõuka kinnistule Nahkjala külas biopuhasti rajamine". Toetus 5025 eurot.
7. Margit Paulin, projekt „Uuesoo kinnistule Keibu külas biopuhasti rajamine". Toetus 3429,06 eurot.
8. Pille Joala, projekt „Toome kinnistule Kõmmaste külas biopuhasti rajamine". Toetus 3642,17 eurot.
 
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet EAS-i veebilehelt https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/