Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise ajalehena ning levib Omniva vahendusel kõigisse valla postkastidesse, mis on Omniva andmebaasis registreeritud. 

Ajaleht ilmub reeglina kuu viimasel nädalal. Suvine ilmumistsükkel on tavapärasest erinev. Lehetoimetus ootab rõõmuga vallaelu puudutavaid ning muid, laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid kaastöid nii vallaelanikelt, kodanikuühendustelt kui ka teistelt institutsioonidelt. Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus. 

Kaastööd ning vallaelu puudutavad teated ja kuulutused omavalitsuse allasutustelt ja mittetulundusühingutelt palume saata toimetusele jooksva kuu 10. kuupäevaks aadressile  ajaleht@laaneharju.ee

Reklaami ja tasuliste kuulutuste hinnakirja näeb siit. Tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee

Ajalehe toimetus: ajaleht@laaneharju.ee
Toimetajad: Egle Kaur (egle.kaur@laaneharju.ee), Marje Suharov (marje.suharov@laaneharju.ee)