Vabad töökohad

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi keskkonna peaspetsialisti

Tööülesanded

 • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine
 • Keskkonnaalase seire läbiviimine ja seadusandluse täitmise kontroll
 • Planeeringute ja arengukavade keskkonnaga seotud osade koostamises osalemine
 • Keskkonnalubade menetlemine
 • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade täitmise jälgimine
 • Üksikpuude raielubade menetlemine
 • Puurkaevude asukohtade kooskõlastamine, valla reovee kohtkäitluse eeskirjast tulenevate kooskõlastuste andmine.
 • Kodanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitsealastes küsimustes.
 • Looduskaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmine.
 • Üldiste metsandusalaste probleemidega tegelemine.

 

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane)
 • Hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle, stressitaluvus
 • hea arvuti kasutamise oskus( Word, Excel)
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

 

Kasuks tuleb

 • Varasem erialane töökogemus
 • vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine

 

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: 10. september 2018

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile info@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 15. august 2018

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Risti Põhikool pakub tööd

Risti Põhikool Harjumaal pakub konkursi korras tööd:
- lasteaia õppealajuhatajale (0,5 ametikohta);
- klassiõpetajale Pakri saarel (1,0 ametikohta).
Väike-Pakri saare väike ja ühtehoidev kogukond ootab saarele õpetajat, kes õpetaks 1. ja 2. klassi minevaid õpilasi. Lapsed on Risti Põhikooli 1. ja 2. klassi õpilaste nimekirjas ja õpetaja on Risti Põhikooli koosseisus. Kogukond pakub saarel elamiseks väikese majakese, kus kõik eluks hädavajalik on olemas. Saarel toimetab OÜ Pakri Tarvas, kes tagab küttepuud (tasuta elekter ja vesi) ning vajadusel transpordi. Transpordivõimalused täpsustuvad koostöös Lääne-Harju Vallavalitsusega. Väike-Pakri Suurkülas on võimalus osta kohalikku toitu ning õpilaste jaoks on olemas klassiruum õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks. Ootame tegusat õpetajat, kes meie laste silmad särama paneks ja aitaks lastel saarel kooliharidust omandades Pakri saarlasteks kasvada.
 
Tööle asumine 29. augustil 2018
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 17. augustiks 2018 aadressil: Risti Põhikool, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, 76002, Harjumaa või e-aadressil: ristikool@gmail.com
 

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti

Tööülesanded

 • Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise koordineerimine;
 • Planeerimisega seotud info haldamine;
 • Detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu tagamine ning planeeringute kohta info jagamine huvitatud isikutele;
 • Järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute ja nende realiseerimiskava elluviimise täitmise üle;
 • Projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja koostamine;
 • Ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

 

Nõudmised kandidaadile

 • Keskharidus koos sellele lisanduva erihariduse ja ametialane ettevalmistusega või kõrgharidus või selle omandamine (soovitavalt linnaplaneerimise-, urbanistika-, maastikuarhitektuuri- või avaliku halduse valdkonnas);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil ning inglise keele oskus keskmisel tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Ruumilise planeerimise valdkonna tundmine;
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • Väga hea pingetaluvus;
 • Avatus, valmidus koostööks, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses
 • Ruumilise planeerimisega seotud arvutiprogrammide kasutamise oskus (CAD, GIS);
 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • aktiivsus;
 • autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • sõbralikku kollektiivi kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile info@laaneharju.ee

 

Viimane kandideerimise aeg 12. august 2018

 

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi ehitusspetsialisti

Tööülesanded

 • Ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine;
 • Kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine;
 • Ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine;
 • Projekteerimistingimuste insenertehnilise osa koostamine;
 • Ehitiste omanike nõustamine ja abistamine ehitusalastes küsimustes;
 • Ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

 

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus (ehitusalane) või selle puudumisel teenistus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses 6 kuud või töötamine ametikoha töövaldkonnas 2 aastat;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil ning inglise keele oskus keskmisel tasemel;
 • Ehitusõiguse valdkonna tundmine;
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • Väga hea pingetaluvus;
 • Avatus, valmidus koostööks, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses
 • Kogemus riikliku Ehitisregistri toimingute osas;
 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • aktiivsus;
 • autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • sõbralikku kollektiivi kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile info@laaneharju.ee   

 

Viimane kandideerimise aeg 12. august 2018

 

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

 

Laulasmaa Kool pakub tööd

Laulasmaa Kool pakub tööd:
 
- Laulasmaa kooli matemaatikaõpetajale 1,0 (tööle asumine 21. august 2018)
- Laulasmaa kooli klassiõpetajale 1,0 (tööle asumine 21. august 2018)
- Laulasmaa kooli füüsika-keemia õpetajale 0,5 (tööle asumine 21. august 2018)
- Laulasmaa kooli tehnoloogia-/robootikaõpetajale 0,5 (tööle asumine 21. august 2018)
- Laulasmaa kooli huvijuhile 1,0 (tööle asumine 21. august 2018)
 
- Lehola koolimaja ja lasteaia logopeedile 0,7 (tööle asumine 21. august 2018)
 
- Laulasmaa koolimaja ja lasteaia majahoidjale 1,0 (tööle asumine esimesel võimalusel)
- Lehola koolimaja ja lasteaia kokale 1,5 (tööle asumine esimesel võimalusel)
- Lehola koolimaja ja laseaia köögi abitöölisele 0,5 (tööle asumine esimesel võimalusel)
 
- Klooga koolimaja inglise keele õpetajale 0,5 (alates 21. august 2018)
- Klooga lasteaia lasteaiaõpetajale (alates 21. august 2018)
 
Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid saata 10. augustiks 2018 e-posti aadressile laulasmaakool@gmail.com