« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. aprillil 2018 kell 17.00

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. aprillil 2018 kell 17.00 endises Vasalemma vallamajas (aadress: Harjumaa, Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Ranna tee 8, III korrus)

PÄEVAKORD:

1. Informatsioon vee-ettevõtete ühinemisest ning ühinemislepingust

Ettekandja: AS Lahevesi juhataja Ingvar Kosarv

2. Vallavolikogu esimehe nimetamine vallavalitsuse komisjoni liikmeks

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

3. Teenistuslähetus  (volikogu esimees)

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser, kaasettekandja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Made Saadve

5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lauda)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine

6.1 IKÕ seadmine (Kurekella)

6.2 Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine (Kiriku-Kõrtsu)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

7. Volikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

8. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Ettekandja: abivallavanem Urve Luht

9. Koerte ja kasside pidamise eeskiri I lugemine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

10. Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

11. Arvamuse andmine Tatramäe II kruusakarjääri korrastamistingimustele

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser, kaasettekandja vallavalitsuse liige Leemet Vaikmaa

12. Kinnistu omandamine Madise Külati tee L2

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

13. Loa andmine ühishangetes osalemiseks

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

14. Vee- ettevõtja määramine (AS Lahevesi Kloograrannas Kõltsu II)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

15. Sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

16. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks (Rae tn)

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

17. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 30.04.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.

  • 30.04.18 volikogu eelnõud on registreeritud 1-4/69-1-4/83, päevakorrapunkt nr 4 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri on registreeritud 1-4/31