Teade volikogu otsusest Lääne-Harju vallas Keila-Joa alevikus lahkmejoone muutmise kohta Merenuka küla moodustamiseks

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab Lääne-Harju Vallavolikogu 24. juuli 2018 otsuse nr 99 "Asustusjaotuse muutmise algatamine" vastuvõtmisest. 

Otsusega algatatakse  Harju maakonna Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku lahkmejoone muutmine Merenuka küla moodustamiseks.