Aprilli esimeses pooles alustatakse Paldiski linna peasissesõidutee rekontrueerimisega. Rae tänava alguslõigu rekonstrueeriimistööd kestavad kuni kolm kuud. Tööde ajal liiklust ei suleta, kuid...

Rae tänava alguslõigu rekonstrueerimine

Aprilli esimeses pooles alustatakse Paldiski linna peasissesõidutee rekontrueerimisega. Rae tänava alguslõigu rekonstrueeriimistööd kestavad kuni kolm kuud. Tööde ajal liiklust ei suleta, kuid...

Eesti Töötukassa teavitab tööandjaid võimalusest taotleda alaealise töötaja töötamise toetust. Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda...

Tööandjad saavad taotleda alaealise töötamise toetust

Eesti Töötukassa teavitab tööandjaid võimalusest taotleda alaealise töötaja töötamise toetust. Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga aprillikuu esimesel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud. Lisainfo: tel 53326746;...

Klooga harjutusvälja kasutusgraafik 1.-14. aprillini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga aprillikuu esimesel poolel saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel harjutusväljal viibimine keelatud. Lisainfo: tel 53326746;...

Lääne-Harju vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 138 otsustati anda projekteerimistingimused Ämari alevikus Lennu tn 18 kinnistul ((katastritunnus 86801:001:0743) endise koolihoone...

Ämari koolihoone rekonstrueerimine tugikeskuseks

Lääne-Harju vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 138 otsustati anda projekteerimistingimused Ämari alevikus Lennu tn 18 kinnistul ((katastritunnus 86801:001:0743) endise koolihoone...

Siseministeerium annab teada, et valminud on käsiraamat „Käitumisjuhised kriisiolukordadeks", kust leiab lihtsaid juhiseid, kuidas end ja oma peret ette valmistada vähemalt ühe nädala kestvaks...

Siseministeerium tuletab meelde kriisiolukordadeks valmistumise olulisust

Siseministeerium annab teada, et valminud on käsiraamat „Käitumisjuhised kriisiolukordadeks", kust leiab lihtsaid juhiseid, kuidas end ja oma peret ette valmistada vähemalt ühe nädala kestvaks...

Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu 20. istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil  algusega kl 17.00 Harju-Risti kogudusemajas. Päevakord: 1. Revisjonikomisjoni esimehe ja...

Lääne-Harju vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil kell 17.00 Harju-Risti kogudusemajas

Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu 20. istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil  algusega kl 17.00 Harju-Risti kogudusemajas. Päevakord: 1. Revisjonikomisjoni esimehe ja...

Tööülesanded vallale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamise korraldamine, sh rekonstrueerimise, remont- ja hooldustööde korraldamine uute vallale kuuluvate objektide...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib piirkonna haldusspetsialisti (Vasalemma ja Padise piirkond)

Tööülesanded vallale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamise korraldamine, sh rekonstrueerimise, remont- ja hooldustööde korraldamine uute vallale kuuluvate objektide...

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse teatel muutuvad alates 1. aprillist mitme läänesuuna bussiliini sõiduajad ning algpeatusest väljumised. Muudatused puudutavad liine 110, 111, 111A, 118, 122,...

Muudatused läänesuuna busside sõiduplaanides

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse teatel muutuvad alates 1. aprillist mitme läänesuuna bussiliini sõiduajad ning algpeatusest väljumised. Muudatused puudutavad liine 110, 111, 111A, 118, 122,...

Padise põhikooli pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale Padise Põhikool võtab alates 2019./2020. õppeaastast tööle 5.- 9.klassi inglise keele õpetaja koormusega...

Padise põhikool pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale

Padise põhikooli pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale Padise Põhikool võtab alates 2019./2020. õppeaastast tööle 5.- 9.klassi inglise keele õpetaja koormusega...

Paljude valla taidluskollektiivide jaoks on teekond suvisele laulu- ja tantsupeole alanud. Tublit tehtud tööd demonstreerib Lahepere Kultuuriselts 31. märtsil kl 12 Laulasmaa koolimajas...

Lahepere Kultuuriselts kutsub kontserdile

Paljude valla taidluskollektiivide jaoks on teekond suvisele laulu- ja tantsupeole alanud. Tublit tehtud tööd demonstreerib Lahepere Kultuuriselts 31. märtsil kl 12 Laulasmaa koolimajas...

Padise jäätmeveopiirkonnas teostab korraldatud jäätmevedu alates 1. veebruarist Radix Hoolduse OÜ. Uue veoperioodi algus on olnud problemaatiline suure hulga ärajäänud jäätmevedude tõttu....

Padise piirkonna jäätmeveo hankelepingu ülevaatamine

Padise jäätmeveopiirkonnas teostab korraldatud jäätmevedu alates 1. veebruarist Radix Hoolduse OÜ. Uue veoperioodi algus on olnud problemaatiline suure hulga ärajäänud jäätmevedude tõttu....

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate riigi omandis kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste  esitamise  tähtaeg on 04.04.2019 kl 10:30....

Riigi omandis olevate kinnistute avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate riigi omandis kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste  esitamise  tähtaeg on 04.04.2019 kl 10:30....

25. märtsil peetakse üle Eesti märtsiküüditamise mälestuspäeva. Kell 12:00-13:00 toimub Paldiski rongijaama küüditatute mälestuskivi juures mälestusteenistus. Traditsiooniliselt asetatakse...

Märtsiküüditamise mälestussündmused Paldiskis

25. märtsil peetakse üle Eesti märtsiküüditamise mälestuspäeva. Kell 12:00-13:00 toimub Paldiski rongijaama küüditatute mälestuskivi juures mälestusteenistus. Traditsiooniliselt asetatakse...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 21. märtsini saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   Lisainfo:...

Klooga harjutusvälja kasutusgraafik 11.-21. märtsini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 21. märtsini saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   Lisainfo:...

Politsei- ja Piirivalveamet on koostanud 2018. aaasta kohta Harjumaa õiguskorra ülevaate kohalike omavalitsuste lõikes. Avaldame Lääne-Harju valla piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinuiku...

Ülevaade õiguskorra rikkumistest Lääne-Harju vallas 2018. a

Politsei- ja Piirivalveamet on koostanud 2018. aaasta kohta Harjumaa õiguskorra ülevaate kohalike omavalitsuste lõikes. Avaldame Lääne-Harju valla piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinuiku...

Avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning...

Avati taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning...

Vallavalitsus arutas täna AS-i Lahevesi esindusega, kuidas erakordsetes ilmastikuoludes tagada õigeaegne lumelükkamine. Eilse ootamatult suure lumesaju tõttu võttis valla mõnes piirkonnas lumetõrje...

Vallavalitsus ja AS Lahevesi arutasid erakordse lumesaju tõttu tekkinud probleeme lumetõrjel

Vallavalitsus arutas täna AS-i Lahevesi esindusega, kuidas erakordsetes ilmastikuoludes tagada õigeaegne lumelükkamine. Eilse ootamatult suure lumesaju tõttu võttis valla mõnes piirkonnas lumetõrje...

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 10. märtsini saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   Lisainfo:...

Kaitseväe väljaõpe Klooga harjutusväljal 1. märtsist 10. märtsini

Kaitseväe Klooga harjutusvälja kasutusgraafikuga kuni 10. märtsini saab tutvuda siin . Laskeharjutuse ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud.   Lisainfo:...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

PRIA-s algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

11. märtsist kuni 13. maini on avatud 2019. a hajaasustuse programmi taotlusvoor. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi...

11. märtsil avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor

11. märtsist kuni 13. maini on avatud 2019. a hajaasustuse programmi taotlusvoor. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi...