Ööhäire Klooga harjutusväljal

Eesti Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni staabikompanii korraldab 25.07 vastu 26.07 öösel sõduritele Klooga harjutusväljal  ööhäire, mille raames kasutatakse paukpadruneid ning valgusrakette.  Häire toimub ajavahemikus 01.00 – 02.00.

Tegevuse eest on vastutav nooremleitnant Rait Metsaste, kontakttelefon 58877388.