« Tagasi

Lõpetati Laulasmaa küla Kingu tee 20 ja Kingu tee 22 kinnistute detailplaneeringu koostamine

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsusega nr 76 on lõpetatud Laulasmaa küla Kingu tee 20 (katastri tunnus 29501:001:0107) ja Kingu tee 22 (katastri tunnus 29501:001:0115) kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering lõpetati planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 põhjal osaühing Numaria (registrikood 14409655) kirjaliku taotluse alusel.