Vallavolikogu istung toimub 29. mail kl 17:00 Kloogaranna Noortelaagris

Lääne-Harju vallavolikogu istung toimub 29.05 algusega kl 17.00 Kloogaranna Noortelaagris (Kloogaranna küla, Liiva tee 10). Istungi päevakorras on järgnevad teemad. 
1. Aktsiaseltsi Lahevesi, Paldiski Linnahooldus Osaühingu, Vasalemma Infra Osaühingu ja Osaühingu Padise Soojus ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine
Ettekandja: AS Lahevesi juhataja Ingvar Kosarv
2. Vee-ettevõtja määramine Paldiski, Vasalemma, Ämari, Rummu, Padise küla ja Harju-Risti tegevuspiirkonnas
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
3. Vallavara müük avalikul enampakkumisel, Vasalemma alevik Pärna 10
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
4. Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser, kaasettekandja keskkonnapeaspetsialist Made Saadve
5. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Harju vallas kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser, kaasettekandja keskkonnapeaspetsialist Made Saadve
6. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine 
Ettekandja abivallavanem Urve Luht
7. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsuse nr 35 „Lääne-Harju valla Risti Põhikooli ja Padise Valla Lasteaia ümberkorraldamine" muutmine 
Ettekandja: abivallavanem Urve Luht
8. Lääne-Harju valla eelarvest mittetulundustegevuse toetamise kord I lugemine
Ettekandja: abivallavanem Urve Luht
9. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine, Laulasmaa küla Kingu tee 20 ja 22 
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
10. Väike-Pakri sadama detailplaneeringu kehtestamine 
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
11. Vee erikasutus
11.1 Vee erikasutusega nõustumine, Pakrineeme Sadam OÜ 
11.2 Vee erikasutusloa taotlemisega nõustumine, Aiandusühing Käesalu 
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine
12.1 Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine, Külati tee
12.2 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kloogaranna küla, Klooga alevik Elektrilevi OÜ kasuks 
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
13. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused