« Tagasi

Järgmine Vallavolikogu istung toimub 27. novembril kell 17.00 Paldiskis

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 17. istung toimub teisipäeval, 27. novembril 2018 kell 17.00 Paldiskis vallamajas Rae 38 II korrusel asuvas istungite saalis

1. Lääne-Harju valla 2018. aasta lisaeelarve, eelnõu nr 1-4/172

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm

2. Vaideotsus OÜ Allikmetsa, Gert Jugala ja Ruth Jugala vaides Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusele nr 121, eelnõu 1-4/173

Ettekandja: volikogu nõunik Kaidi Meremaa

3. Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord (II lugemine ja kehtestamine),

eelnõu nr 1-4/157

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas, eelnõu nr 1-4/174

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja asetäita Anneli Sert

5. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 17 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord" muutmine, eelnõu 1-4/176

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja asetäita Anneli Sert

6. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, eelnõu nr 1-4/175

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

7. Lääne-Harju valla heakorraeeskiri, I lugemine, eelnõu nr 1-4/177

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ Paldiski, Rae 32, Rae tn, Pakri tn lõik 1, Amandus Adamsoni tn), eelnõu nr 1-4/178

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Nõusoleku andmine elektrivõrgu ehitamiseks ja nõustumine tehnorajatise talumisega (Paldiski, Kivi tänav), eelnõu nr 1-4/179

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Detailplaneeringu kehtestamine (Veskiküla, Lepa), eelnõu nr 1-4/180

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS Lahevesi, Klooga, Keila-Joa, Lehola, Karjaküla, Lohusalu ÜVK piirkonnas), eelnõu nr 1-4/181

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Ämari Põhikooli tegevuse lõpetamine, eelnõu nr 1-4/182

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

13. Paldiski Vene Põhikooli põhimäärus, eelnõu nr 1-4/183

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

14. Paldiski Põhikooli põhimäärus, eelnõu nr 1-4/184

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

15. Padise Põhikooli põhimäärus, eelnõu nr 1-4/185

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

16. Paldiski Ühisgümnaasiumi põhimäärus, eelnõu nr 1-4/186

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

17. Vasalemma Põhikooli põhimäärus, eelnõu nr 1-4/187

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

18. Padise Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 1-4/188

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

19. Lääne-Harju Valla Raamatukogu põhimäärus, eelnõu nr 1-4/189

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

20. Korteriomandi Jaama 6-3 müük avalikul enampakkumisel (Vasalemma alevik), eelnõu nr 1-4/190

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

21. Vasalemma raudteejaamahoonete omandamine, eelnõu nr 1-4/191

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

23. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

23.1 Informatsioon seoses Energiasalv Pakri OÜ kavandatava pump hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama detailplaneeringuga

23.2 Vallavalitsuse ülevaade käimasolevatest ning kavandamisel olevatest olulisematest hangetest (üldplaneering, Laulasmaa kooli juurdeehituse projekteerimine jt)

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja seejärel klikata nupul „Otsi" ning seejärel avanevadgi 27.11.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid.