« Tagasi

Padise piirkonna jäätmeveo hankelepingu ülevaatamine

Padise jäätmeveopiirkonnas teostab korraldatud jäätmevedu alates 1. veebruarist Radix Hoolduse OÜ. Uue veoperioodi algus on olnud problemaatiline suure hulga ärajäänud jäätmevedude tõttu. Vallavalitsus on seisukohal, et graafikujärgsete vedude ärajäämine ei ole aktsepteeritav.
Vedajaga seotud probleemide rohkuse tõttu otsustas vallavalitsus 26. veebruari istungil algatada Padise korraldatud jäätmeveo hanke tühistamise protsessi.
12. märtsil kohtusid vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben, piirkonnajuht Leemet Vaikmaa ja keskkonna peaspetsialist Teele Kaljurand Padise piirkonna korraldatud jäätmeveo teemadel advokaatidega. Koosoleku peamiseks eesmärgiks oli tutvustada põhjalikumalt piirkonna jäätmeveo hankega kaasnenud probleeme ning panna paika tegevuskava neile lahenduste leidmiseks. Kuna jäätmevedajaga sõlmitud hankelepingu lõpetamise aluseks saab olla vaid teatud hulk rikkumisi ning nendest kaasnevaid ettekirjutusi ning rahalisi sanktsioone, on oluline, et kohalikud elanikud teavitaksid jätkuvalt keskkonnaspetsialisti esinevatest rikkumistest.  Juba toimunud ja valda edastatud rikkumiste põhjal on koostöös advokaatidega ette valmistatud põhjalik ettekirjutus jäätmevedajale.
Käimasoleva protsessi eesmärgiks on ennekõike tagada jäätmeveo nõuetekohasus ning kvaliteet kogu valla territooriumil.