« Tagasi

Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 160 algatatud Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek toimub 13.03-14.04.2019 Lääne-Harju Vallavavalitsuses Paldiskis Rae tn 38 ja veebilehel www.laaneharju.ee.