« Tagasi

Puudega laste hoid koolivaheajal

Alates 2016. aasta jaanuarikuust on pakutud Harjumaa piirkonnas tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17 (k. a.) eluaastat. Pikaajaline lapsehoiuteenus koolivaheaegadel on lapsevanemale tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustuameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja juhtumiplaan. Mis tahes lisaküsimuste korral võtta ühendust teenused@eelk.ee