« Tagasi

Rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukava tutvustus Keilas 25. veebruaril

Keila linnavalitsus koostöös Lääne-Harju vallavalitsusega kutsub huvilisi osalema rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukava tutvustusel ja arutelul 25. VEEBRUARIL KELL 17.00 Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11, Keila; II korrus)
Registreerimise tähtaeg 15 veebruar 
 
Infopäeva taust
Sotsiaalministeerium ja siseministeerium on alustanud järgmiseks kümnendiks uute rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukavade ja nende rakendusprogrammide koostamist. Muutes inimeste elukeskkonna tervist toetavamaks ja turvalisemaks ning vähendades riskikäitumist, aitame kaasa Eesti inimeste heaolule, kogukondade tugevdamisele ning laiemalt riigi arengule ja püsimisele. Inimeste tervise ja turvalisuse edendamisel on väga oluline roll kohalikul omavalitsusel ja kogukondadel. Seetõttu on vajalik nii rahvastiku tervise kui turvalisuse üleriigiliste eesmärkide seadmisel arvestada kohaliku tasandi poolte ootuste ja arvamusega.
 
Infopäeva eesmärk
Kohaliku tasandi kaasamine riiklike arengukavade koostamisse. Kogukondadelt sisendi saamine turvalisuse ja rahvatervise valdkondade eesmärkide kujundamiseks. 
 
Sihtrühm
Harjumaa turvalisuse nõukogu, maakonna tervisenõukogu/komisjon, teised maakonnas rahvatervise ja siseturvalisusega seotud huvirühmad ja aktiivsemate kodanikuühenduste esindajad, linnade- ja valdade juhid, MARO juhtkond.
 
Päevaplaan
17.00–18.15 I OSA: SISSEJUHATUS
Avasõnad (5 min)
„Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030" tutvustus (30 min)
„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" tutvustus (30 min)
Sirutuspaus (10 min)
18.15–19.20 II OSA: ARUTELU
Aruteludes täpsustatakse kohaliku tasandi ootusi rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas ning keskendutakse järgmistele küsimustele: 
• Millised on tervise ja turvalisusega seotud võtmeküsimused järgmisel kümnendil? 
• Milline peaks olema avaliku, era- ja kolmanda sektori ning iga inimese panus, et Eesti oleks jätkuvalt turvaline paik, tervelt elatud eluaastaid oleks enam, regionaalsed erisused väiksemad ning kogukonnad panustaksid aktiivsemalt? 
• Kuidas tagada riigitasandi ja kohaliku tasandi koostöö ja koostada arenguplaane nii, et seatavad eesmärgid saaksid saavutatud?
19.20–20.15 KOKKUVÕTTED