« Tagasi

Kaitseväe väljaõpe Klooga harjutusväljal

Kaitseväe Klooga harjutusväljal viiakse ajavahemikul 1. veebruar kuni 8. veebruar läbi kaitseväelaste laske- ja taktikaharjutusi, mille graafiku leiab siit. Laskeharjutusel kasutatakse tulirelvasid ja sellel ajal on tsiviilisikutel Klooga harjutusväljal viibimine keelatud. Taktikaharjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid. 
Lisainfo: tel 53326746; klooga@mil.ee; harjutusvali.mil.ee