« Tagasi

AS Lahevesi otsib projektijuhti (tähtajaline töökoht)

Lahevesi AS on 2008. aastal moodustatud ja Lääne-Harju valla ainuomanduses olev ettevõte, mis korraldab Lääne-Harju vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste pakkumist, vallaga sõlmitud halduslepingute alusel haldab Lääne-Harju valla omandis olevat kinnisvara, korraldab Lääne-Harju valla kalmistute tegevust, korrastab valla avalikult kasutatavaid teid ja välisvalgustust ning hooldab Lääne-Harju valla üldkasutatavaid haljasalasid.

Peamised tööülesanded:

 • juhtida AS Lahevesi poolt elluviidavat veemajandustaristu arendamise projekti, mille kogumaksumus on ca 25 miljonit eurot, sh:
 • olla Tellija esindajaks kõikide projekti raames läbiviidavate riigihangetel.
 • ette valmistada ning läbi viia projekti raames riigihanked, sõlmida lepingud ning jälgida nende täitmist.
 • täita toetuse saaja kohustusi Euroopa Liidu struktuurifondide mõistes, sh koostada aruanded, maksetaotlused, hanke- ja väljamaksete plaanid, kontrollida ja vastutada kuludokumentide korrektsuse eest.
 • korraldada projektiga seotud avalikustamist ja teavitamist, sh vajadusel kohtuda vallaelanikega avalikeks aruteludeks.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovitavalt insener-tehniline
 • varasem töökogemus projektide juhtimisel ja elluviimisel
 • teadmised EL rahastusreeglitest, riigihangete seadusest, finants- ja ajaplaneerimisest.
 • oskus ja kogemus töötamiseks tehniliste jooniste ja skeemidega.
 • kasuks tuleb oskus kasutada e-toetuse infosüsteemi.
 • kõrge pingetaluvus, võime töötada ning otsustada iseseisvalt, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, sh valmisolek avalikuks esinemiseks, korrektsus õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas ettevõttes
 • häid võimalusi eneseteostuseks

 

Töö asukoht: Rae tn 15, Paldiski linn 76805, Lääne-Harju vald

Tööaeg: täistööaeg, tähtajaline leping.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimistähtaeg: 14. jaanuar 2019

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo: Riina Karm, riina.karm@laaneharju.ee, 677 6329