« Tagasi

Volikogu ühtlustas lasteaedade kohatasusid ja toidupäeva maksumust

Vallavolikogu aasta viimase istungi päevakorras oli mitu valla lasteaedu puudutavat teemat. Alates uuest aastast muutuvad munitsipaallasteaedades kohatasud. Kuna Lääne-Harju vallaks ühinenud omavalitsustes kehtisid erinevad koolieelse lasteasutuse kohatasud ja toidupäeva maksumused, siis on tarvis lapsevanema poolt kaetav osa ühtlustada. Piirkonniti on kohatasude määrad erinenud lausa mitukümmend eurot. Väiksemat tasu maksti Vasalemma ja Padise valla lasteaedades, kõige kallim oli lasteaiakoht Keila valla lasteaedades. Kahes omavalitsuses oli lapsevanema makstav kohatasu seotud Vabariigi valitsuse kehtestatud alampalgaga, mis iga aasta suureneb ja seetõttu suurenes ka kohatasu igal aastal.
Vallavolikogu otsustas kehtestada Lääne-Harju valla lasteaedade osalustasu ülemmääraks 65 eurot lapse kohta kuus. Selleni soovitakse jõuda kõikides valla piirkondades sujuvalt nelja-aastase üleminekuperioodi jooksul, et seni madalamat tasu maksnud lapsevanemate rahakotile poleks koormus liiga suur ja järsk.
 
2019. a kehtivad osalustasud:
Padise ja Vasalemma piirkonna lasteaiad 45 eurot
Paldiski lasteaiad 55 eurot
Keila piirkonna lasteaiad 65 eurot
 
Ülal nimetatud tasud sisaldavad ka söögiraha, kuna lisaks otsustas volikogu valla eelarves näha ette vahendid valla lasteaedades käivate laste toidupäeva kulu katmiseks. Vallavalitsus kehtestab kõikides lasteaedades võrdse piirmäära, mille ulatuses kaetakse lasteaialapse toidukulu päevamaksumus valla eelarvest ja vabastatakse lapsevanem selle tasumisest. Kui lasteasutuse hoolekogu peaks kehtestama toidupäeva suurema maksumuse, siis tasub vahe võrreldes valla kehtestatuga lapsevanem. 
Kuna laste toiduraha maksab edaspidi vald, siis lapsevanema ühes kuus makstav kogusumma ei suurene, vaid pigem väheneb või jääb sarnaseks. Koos toiduraha ja kohatasuga tasusid endise Keila valla lapsevanemad kuus keskmiselt 71,60 eurot, Paldiski linna lasteaedades oli see summa 56,60 eurot, Padise piirkonnas 43 eurot, Vasalemmas 46,60 eurot ning Rummu lasteaias 40,36 eurot.
Jätkuvalt saavad tasuta koolitoitu ka Lääne-Harju valla koolides käivad õpilased. 
Kui ühest perekonnast käib lasteaias korraga mitu last, hakkab volikogu otsuse alusel teise lapse kohta kehtima kohatasusoodustus 50%, alates kolmandast lapsest on lasteaiakoht lapsevanemale tasuta. Mõistagi on selle eelduseks, et vähemalt üks vanem ja valla lasteaias käivad lapsed on meie valla sissekirjutusega. Soodustuse saamiseks peab lapsevanem oma soovist vallavalitsusele teada andma.