« Tagasi

Lääne-Harju valla arengukava ja eelarvestrateegia

Lääne-Harju vallavolikogu võttis 30. oktoobri istungil vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava, mis koostati silmas pidades valla terviklikku ja piirkonniti tasakaalus arengut.
Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele:
1. Elukeskkond ja avalik ruum
2. Teed ja ühistransport
3. Ettevõtluskeskkond
4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond
6. Sotsiaalkaitse

Lääne-Harju valla arengukavaga saab tutvuda siin

Lääne-Harju vallavolikogu kinnitas ka valla eelarvestrateegia lähiaastateks. Selles kavandatakse valla arengudokumentides seatud eesmärkideni jõudmiseks vajalike tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegiaga saab tutvuda siin