« Tagasi

Eesti Kaitseväe logistikapataljoni väljaõpe

Eesti Kaitsevägi annab teada Lääne-Harju valla territooriumil toimuvast Logistikapataljoni väljaõppest. 20.09.2018 kell 23:00 kuni 21.09.2018 kell 06:00 viiakse läbi Keibu lahe ääres nooremallohvitseride kursuse lipurännak. Liikumine toimub skeemil märgitud marsruudil punktist A punkti B ainult jalgsi. Toimub ka imitatsioonivahendite kasutamine (valgustusraketid, paukpadrunid ja signaalmiinid) RMK poolt hallatavates katastrites ning mootorsõidukite kasutamine selleks ette nähtud teedel. Väljaõppe käigus tekkinud jäätmed koristatakse ning tagatakse tule- ja keskkonnaohutus.
Väljaõpe toimub ka 01.10.2018 kell 09:00 kuni 05.10.2018 kell 17:00 osaliselt katastrisüksusel 56201:001:1045 (Vihterpalu metskond 7). Vt väljaõppeala täpsemat asukohta siit. Kursuste raames toimub imitatsioonivahendite kasutamine (paukpadrunid, suitsugranaadid, õppe käsigranaadid, valgusraketid); maastikul liikumine ainult jalgsi; masinatega sõidetakse ainult välja ehitatud teedel (pinnasteedel ei sõideta). Väljaõppe käigus tekkinud jäätmed koristatakse ning tagatakse tule- ja keskkonnaohutus.