« Tagasi

Aasta lõpuni saab Elektrilevile esitada kiire interneti sooviavaldusi

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi võtab aasta lõpuni vastu kiire interneti võrguga liitumise sooviavaldusi. Avaldusi saab esitada Elektrilevi veebilehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet.  Novembris ja detsembris esitatud sooviavaldusi arvestab Elektrilevi nii 2019. aasta investeeringute järjekorra seadmisel kui ka internetivõrgu ehituse kavandamisel alates 2020. aastast.
Elektrilevi tahab 2019. aastal kiire interneti võrku ühendada 15 000 kodu. Tegemist on väga kapitalimahuka projektiga, mis nõuab suuri investeeringuid. Elektrilevi sõnul on see peamiseks põhjuseks, miks suures osas Eestis täna head internetiühendust ei ole - majanduslikult pole peetud otstarbekaks eraldiseisvat võrku tõmbekeskustest väljapoole ehitada. 
Internetivõrgu ehitusplaanide seadmisel 2019. aastaks on Elektrilevi arvestanud mitmeid tegureid, sealhulgas kõige olulisemana sooviavalduste hulka, mida järgmise aasta plaanide tegemiseks koguti juba sel suvel.
Kõige rohkem ehk ligikaudu kolmandik kõikidest sooviavaldustest kiire interneti võrguga liitumiseks tuli Harjumaalt ja 2019. aastal on plaanis seal kõige rohkem ühendusi luua. Seejuures ei ole 2019. aasta plaanidesse praeguse seisuga arvestatud Tallinnat ega Tartut.
Teistest maakondadest algavad plaanide kohaselt 2019. aastal kiire interneti võrgu tööd Pärnumaal, Tartumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Jõgevamaal, Võrumaal, Viljandimaal, Järvamaal, Valgamaal, Raplamaal. 2019. aasta investeeringute sisse ei mahu Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Põlvamaa, kuid eelduste kohaselt peaksid ehitustööd nendes piirkondades algama 2020. aastal.