Mittetulundustegevuse toetamise kord

 
Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. novembril 2018. a vastu mittetulundustegevuse toetamise korra määruse. Korra järgi saavad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused taotleda toetust mittetulunduslikule hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise või muu valdkonna tegevusele, mis on suunatud kohaliku elu ja valla arengule ning elanike heaolule.
Taotluste esitamise tähtaegu on kaks: 1. november ja 1. mai. Kogu toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus 40%. Esimene taotlemise tähtaeg on erandkorras 2. jaanuar 2019. a.
Taotluse vormi rtf-failina / pdf-failina
Toetuse kasutamise aruandevorm rtf-failina / pdf-failina