Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetus on ühekordne rahaline toetus, mida makstakse rahvastikuregistri andmetel registreeritud Lääne-Harju valla kodaniku surma korral matuse korraldajale.

Toetuse väljamaksmine toimub võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast vastava taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Nele Trummar, nele.trummar@laaneharju.ee, tel. 677 6929

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Harju valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide:

Matusetoetuse taotluse vorm.rtf