Maa ja keskkonnaga seotud taotlused

Tiheasustusaladelt üksikpuude raiumise loa taotlemisel kehtib hetkel piirkondlik jaotus endiste valdade territooriumi järgi. Endises Padise vallas tiheasustusega piirkondi ei ole ja seal oma kinnistult üksikpuude raieks luba taotleda vaja ei ole.

Raieloa taotluse vorm Keila valla piirkonnas

Raieloa taotluse vorm Paldiski piirkonnas

Raieloa taotluse vorm Vasalemma piirkonnas

 

Maamaksu toetuse avaldus

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise avaldus