Nagu paljudes uutes omavalitsustes, koostatakse hetkel ka Lääne-Harju valla kui ühendomavalitsuse arengukava. See jõuab avalikustamisele arvatavasti septembris 2018 ja kehtestamiseks volikokku hiljemalt 15. oktoobriks.

Kuni uue valla arengukava kinnitamiseni kehtivad endiste ühinenud valdade ja Paldiski linna arengudokumendid.