Lääne-Harju valla arengukava

Lääne-Harju valla arengukava 2019-20130 eelnõu I lugemine toimus Lääne-Harju valla volikogu istungil 25. septembril.
 
Ajavahemikul 24.09 – 07.10.2018 toimus Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 eelnõu avalikustamine, mille raames kogunes hulk muudatusettepanekuid. Arengukavaga seotud materjalidega saab tutvuda allolevate linkide kaudu ning vallakantseleis (Rae 38, Paldiski, 76806 Harjumaa)
 
Kõik esitatud muudatusettepanekud kaaluti läbi ning asjakohased muudatused viidi osaliselt või täielikult lõppdokumenti sisse. Lõppdokument jõuab vastuvõtmiseks volikoge ette oktoobri lõpus toimuval volikogu istungil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arengukava muudatusettepanekud avalikult väljapanekult 10.10.2018