Puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks avati taotlusvoor

Lääne-Harju Vallavalitsus annab teada, et on avatud taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotluse esitamise tähtaeg on 11.05.2018.

Menetlusprotsess:

  1. Esita taotlus 11. maiks info@laaneharju.ee või aadressil Rae 38, 74001 Harjumaa märgusõnaga „puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetus". Blankett on kättesaadav valla kodulehelt. Taotlust on võimalik täita ka sotsiaalosakonnas.
  2. Sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
  3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja kohandamist vajava objekti (eseme) hinnapakkumised ja esitab need Lääne-Harju Vallavalitsusele hiljemalt 23.05.2018.
  4. Lääne-Harju Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 15.06.2018.
  5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.

Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

 

Puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetuse taotlus