Kultuuri-, spordi- ja noorsootööosakond

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Kultuurispetsialist Mari Tomp 5557 8788 mari.tomp@laaneharju.ee  
Kultuurispetsialist Peep Raun 506 5821 peep.raun@laaneharju.ee  
Spordi- ja noorsootöö spetsialist Jürgen Lepp 677 6916 jurgen.lepp@laaneharju.ee